De minister van Economische Zaken informeerde 30 november 2016 de Tweede Kamer over de SDE+ 2017. Het kabinet neemt zich voor € 12 miljard aan verplichtingen aan te gaan voor hernieuwbare energie via SDE+.

SDE+ voorjaar 2017 start 7 maart
Het kabinet stelt een verplichtingenbudget open van € 6 miljard in de voorjaarsronde SDE+ 2017. De voorjaarsronde zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart 2017. In de najaarsronde wil het kabinet een zelfde bedrag van € 6 miljard openstellen. Het kabinet neemt daarover een definitief besluit na de sluiting van de voorjaarsronde.

Van 4 naar 3 fases SDE+
Het aantal fases van het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een koolstofarme energievoorziening.

Meer duurzame energie opties
Daarnaast stelt het kabinet in 2017 een tender open voor de eerste twee kavels van het windpark op zee Hollandse Kust (Zuid) met een capaciteit van tenminste 700 MW. Voor kleine hernieuwbare opties wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld met een budget van € 70 miljoen.

Energieakkoord
Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023.

Bron: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/6-miljard-voor-sde-2017-voorjaarsronde
30 november 2016

Blijf op de hoogte en ontvang 2 x per jaar onze nieuwsbrief!

Uw aanmelding is gelukt!