Beheer en onderhoud zonne-energie installatie

Zonne-energie installaties vergen minimaal onderhoud. Toch worden de zonnepanelen in de loop van de tijd vuil waardoor de optimale opbrengst niet zal worden behaald. Afhankelijk van de locatie van de installatie kan deze vervuiling sneller of langzamer optreden. Monitoring en visuele inspecties kunnen eventuele storingen voorkomen en verhelpen. Devcon Ecoservices BV faciliteert het onderhoud voor zonne-energie installaties en biedt hiervoor diverse diensten.

Monitoring

Dagelijks wordt de opgewekte energie op afstand gemeten en gemonitord. Omvormers worden aangesloten op intelligente meetapparatuur, die storingen in zonnepanelen, omvormers of verdeelkasten kan herkennen. Verder wordt ook de Performance Ratio (PR) van systemen gemeten op basis van lokale weersgegevens, zoals zoninstraling en temperatuur.

Devcon Ecoservices monitoring

Schoonmaak

De frequente reiniging van de zonnepanelen voorkomt rendementsverlies en een negatieve businesscase. Reiniging wordt door ervaren schoonmakers of door een robot uitgevoerd met osmose-water.

reiniging zonnepanelen

Inspectie

Devcon Ecoservices adviseert om een jaarlijkse visuele beoordeling van het PV-systeem uit te laten voeren, inclusief het analyseren en uitvoeren van omvormer- en stringmetingen. Deze beoordeling legt de huidige staat van het systeem vast en spoort eventuele fouten op.

Daarnaast wordt geadviseerd om 1x in de vijf jaar een volledige inspectie conform NEN-EN-IEC 62446-1:2016 ‘Fotovoltaïsche (PV) systemen – Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud’ uit te laten voeren. Hieronder valt een visuele inspectie met thermo-grafisch onderzoek, steekproefsgewijze zonnepaneel-, omvormer- en stringmetingen en volledige rapportage door een erkend elektrotechnisch specialist.

beheer en onderhoud zonne-energiesysteem

Overige

Devcon Ecoservices controleert uw SDE+ subsidie, waaronder controle voorschotbepalingen en de definitieve correctiebedragen en vaststelling van het voorgaande jaar. Daarnaast ontvangt u een jaarlijkse samenvattende rapportage van bovenstaande activiteiten en resultaten.

Devcon Ecoservices overige diensten

Blijf op de hoogte en ontvang 4 x per jaar onze nieuwsbrief!

Uw aanmelding is gelukt!