Subsidie duurzame energie 2022/2023

 

Voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers zijn diverse subsidies duurzame energie en fiscale regelingen beschikbaar. Wij hebben voor u een compleet overzicht gemaakt van alle subsidiemogelijkheden om verduurzaming met economisch rendement te behalen. Heeft u interesse naar de mogelijkheden voor uw project? Neem contact met ons op. Wij kunnen u van alle informatie voorzien over de SDE++ subsidie en andere subsidiemaatregelen die in het leven zijn geroepen om de opwekking van duurzame energie te stimuleren en te realiseren.

Subsidie duurzame energie 2021

SDE ++

Als u hernieuwbare energie gaat produceren of CO-reducerende technieken gaat toepassen komt u mogelijk in aanmerking voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profit instellingen. Mocht u gebruik willen maken van de SDE++ subsidie, dan kan dit niet in combinatie met de ISDE of de EIA.

Er zijn vijf hoofdcategorieën, die verschillende subcategorieën bevatten, waarvoor u de SDE++ kunt aanvragen. De SDE++ kent 4 fasen met allen een bepaalde subsidie-intensiteit per ton CO-emissiereductie (de fasegrens). De fasegrens wordt stapsgewijs opgehoogd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO2. Bij hogere opbrengsten krijgt u een lagere subsidie en vice versa.

 

  Hoofdcategorie

  Subcategorie

  Hernieuwbare elektriciteit  
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
  Hernieuwbare warmte (WKK) 
 • Biosmassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie
  Hernieuwbaar gas 
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
  CO-arme warmte 
 • Aquathermie (TEO en TEA)
 • Daglichtkas
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp
  CO-arme productie 
 • CO-afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse

SDE++

Voor wie?

Bedrijven en non-profit

Budget

€ 5 miljard

Subsidie aanvragen?

Openstellingsronde: nog niet bekend 

De Salderingsregeling

Salderen alleen voor kleinverbruik, met aansluitingen van 3 x 80A of kleiner

De salderingsregeling geldt voor afnemers met een aansluitcapaciteit tot en met maximaal 3x80A. Voor grootzakelijke aansluitingen geldt de salderingsregeling dus niet. Salderen is mogelijk tot het maximum van het (jaarlijkse) verbruik. Wordt meer elektriciteit opgewekt dan het eigen gebruik op jaarbasis, dan is de elektriciteitsleverancier verplicht een redelijke terugleververgoeding te bieden. De salderingsregeling is geldig tot en met 1 januari 2025. Vanaf 2025 tot 2031 zal de regeling geleidelijk worden afgebouwd. 

Lees verder over salderen op de website van Milieu Centraal.

MIA / VAMIL

Gaat u komend jaar voor een duurzamer bedrijfspand met bijvoorbeeld elektrische laadpalen, ledverlichting of voor groene energieopwekking? Grote kans dat u in aanmerking komt voor de MIA of de VAMIL. Om te controleren of in aanmerking komt, kunt u kijken of uw investering op de Milieulijst staat.

De MIA biedt de mogelijkheid om tot 45% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en is terug te vinden op de Energielijst.
De VAMIL voorziet u van de optie om een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Deze afschrijving is beperkt tot 75%. Ook dit is weer een vermindering op de fiscale winst, dat resulteert in een belastingvoordeel.

Onder het investeringsbedrag vallen de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel, de kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn (bv. leidingen of meetapparatuur), de kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel, de kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel en de milieuadvieskosten.

Als u gebruik wilt maken van de regeling dan is het van belang om binnen drie maanden na de investering een melding te maken bij de RVO. Vervolgens bewaart u de ontvangen ontvangstbevestiging van de RVO en verwerkt u de MIA/VAMIL in uw belastingaangifte. Naast deze specifieke subsidie duurzame energie zijn nog andere diverse subsidies beschikbaar.

 

Toepassing MIA 

   
  Fiscale winst   €80.000  
  16,5 % belasting over fiscale winst  €13.200  
  Investering milieuvriendelijk bedrijfsmiddel  €45.000 Staat op milieulijst met code D
  Code D bedraagt 27%  €12.150  
  Fiscale winst na toepassing MIA   €67.850 €80.000 – €12.150
  16,5 % belasting over nieuwe fiscale winst  €11.195,25  
  Direct fiscaal voordeel  €2004,75 €13.200 – €11.195,25

 

Toepassing VAMIL

   
  Investering milieuvriendelijk bedrijfsmiddel €45.000 Levensduur van 10 jaar zonder restwaarde
  Reguliere afschrijving €4.500 (€50.000 – € 0) / 10
  75% van aanschafbedrag €33.750 In 1 keer af te trekken van de winst
  Netto voordeel  ± 3% Afhankelijk van winstbelasting en het rentepercentage

MIA / VAMIL

Voor wie?

Belastingplichtige bedrijven

Budget voor 2022

€169 miljoen

Voor wat?

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Subsidie aanvragen?

Doorlopend

EIA

Heeft u geïnvesteerd in een energiebesparende techniek of in duurzame energie binnen uw bedrijf en staat deze investering op de Energielijst? Dan is de Energie-investeringsaftrek (EIA) van kracht. U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Onder de kosten worden de aanschafkosten, voortbrengingskosten (bv. kosten door inzet eigen personeel), kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen en de kosten voor energieadvies gerekend.

Om gebruik te maken van de regeling dient u binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan het bedrijfsmiddel te melden. Voor de voortbrengingskosten geldt dat deze gemeld moeten worden binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn betaald. Voor 2021 is een budget van € 149 miljoen beschikbaar.

EIA

Voor wie?

Ondernemers

Budget voor 2022

€149 miljoen

Wat is het?

Fiscaal voordeel voor energiebesparende technieken

Subsidiale investeringen

Bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies

KIA

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze subsidie is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat mag worden afgetrokken van de winst hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Het geïnvesteerde bedrag moet tussen de €2.401 en €332.994 liggen.

 

Investering

Kleinschaligheids
investeringsaftrek

Niet meer dan €2.400 0%
€2.401 t/m €59.939 28% van het investeringsbedrag
€59.940 t/m €110.998 €16.784
€110.999 t/m €332.994 €16.784, verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de €110.998
Meer dan €332.994 0%

ISDE

Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing zijn investeringen in duurzame warmte zeer interessant. Vanaf 2021 kunt u namelijk als woningeigenaar, maar ook als zakelijke gebruiker, de ISDE aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Voor woningeigenaren geldt dat een aanvraag voor een isolatiemaatregel gepaard moet gaan met een tweede isolatiemaatregel of een duurzame opwekfunctie (bv. een warmtepomp of een zonneboiler). Zakelijke gebruikers kunnen de subsidie ook gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen en windturbines. Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt € 320 miljoen, waarvan € 30 miljoen voor de zonnepanelen en windturbines.

Voor energieadvies op maat, informatie over subsidies en voor al uw andere duurzame energievragen

Heeft u advies nodig over verduurzaming van uw pand en wilt u informatie over de subsidiemogelijkheden? Kunnen wij u ondersteunen bij andere energiegerelateerde vraagstukken? Of wilt u weten wat Devcon Ecoservices voor u kan betekenen bij het beheer en onderhoud van uw zonne-energie installatie? Neem contact met ons op of vul het formulier in en stuur hem op.

Voor direct contact belt u met onze specialist:

Bas Wessels – tel. nr. 06-39 25 50 91

Blijf op de hoogte en ontvang 2 x per jaar onze nieuwsbrief!

Uw aanmelding is gelukt!