Subsidies en regelingen 2020

Subsidies duurzame energie

SDE++ subsidie zonne-energie

Om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren werd in 2008 de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) geïntroduceerd. In 2011 werd deze regeling vernieuwd en hernoemd naar de SDE+. Vanaf 2020 gaat deze regeling wederom over in een nieuwe variant: de SDE++. Nieuw in deze regeling is dat subsidie wordt toegekend per vermeden ton CO2. Dit zorgt ervoor dat, naast zonne-energie en windenergie, ook technieken zoals Carbon Capture & Storage (CCS) en grootschalige warmtepompen in aanmerking komen voor de subsidie.

De eerste ronde van de SDE++ gaat open in september 2020, waarbij er € 5 miljard beschikbaar is gesteld. Bij toewijzing van deze subsidie ontvangt u een vaste vergoeding per opgewekte kilowattuur, ook als u teruglevert aan het net.

Heeft u interesse naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op. Wij kunnen u van alle informatie voorzien over SDE++ subsidie en andere subsidiemaatregelen die in het leven zijn geroepen om de opwekking van duurzame energie te stimuleren en te realiseren.

SDE++ 2020

SDE++ subsidie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. De SDE++ kent in 2020 één openstellingsronde. Deze ronde is opengesteld van 29 september 2020 tot en met 22 oktober 2020. Dit jaar is een budget van 5 miljard euro beschikbaar gesteld om projecten te ondersteunen met subsidies. Het budget zal net zoals de SDE+ subsidie gefaseerd worden opengesteld.

Devcon Ecosystems adviseert en vraagt subsidie voor uw project aan. Wij nemen het hele proces -van subsidieaanvraag tot de installatie van de panelen- voor onze rekening; u kunt zorgeloos overstappen op duurzame energie.

Informatie over Energie Investeringsaftrek (EIA)

Fiscaal voordeel behalen uit investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 11,3% voordeel op. Dit wordt berekend doordat u 45% van de investeringskosten kunt aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Voor welke energiezuinige en milieuvriendelijke technieken u in aanmerking kunt komen vindt u op de zogenaamde energielijst.

Een handige tool vindt u hier: de EIA check

Informatie over Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in duurzame bedrijfsmiddelen, dan kunt u ook in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De KIA kunt u combineren met de EIA of met een SDE+ subsidie.

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

* Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel investeringsaftrek 2020

*Als u in 2020 een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

*De bovenstaande tekst wordt bijgewerkt zodra de gegevens voor 2021 worden bekendgemaakt

Informatie over de Salderingsregeling

Salderen alleen voor kleinverbruik, met aansluitingen van 3 x 80A of kleiner

De salderingsregeling geldt voor afnemers met een aansluitcapaciteit tot en met maximaal 3x80A. Voor grootzakelijke aansluitingen geldt de salderingsregeling dus niet. Salderen is mogelijk tot het maximum van het (jaarlijkse) verbruik. Wordt meer elektriciteit opgewekt dan het eigen gebruik op jaarbasis, dan is de elektriciteitsleverancier verplicht een redelijke terugleververgoeding te bieden. De salderingsregeling is gelding tot en met 1 januari 2023. Hierna wordt de regeling geleidelijk afgebouwd.

Lees verder over salderen op de website van Milieu Centraal.