Hoe kies je een laadpaal?

3 Feb 2021 | Devcon Ecosystems nieuws

Het aantal elektrische auto’s op het Nederlandse wegennet neemt in rap tempo toe. Om al deze elektrische voertuigen van stroom te voorzien is een goed werkende laadinfrastructuur van cruciaal belang. Ook de overheid ziet de noodzaak hiervan en daarom is iedere onderneming verplicht om vóór 2025 minimaal 5% van de bestaande parkeerplaatsen te voorzien van laadfaciliteiten. Bij de nieuwbouw of renovatie van een pand dient dit zelfs 10% van het parkeerterrein te zijn. Naast deze verplichtingen kan het investeren in een laadsysteem ook voortkomen vanuit financieel oogpunt.

Maar hoe kies je een laadpaal?

Wij merken dat bedrijven, die de transitie maken naar een elektrisch wagenpark, vragen hebben over het kiezen van een laadsysteem. Vragen als: Waar moet ik op letten bij het realiseren van laadpalen bij mijn bedrijfslocatie? Kan mijn netaansluiting het wel aan? Hoeveel laadpalen heb ik precies nodig? Hoe maak ik mijn laadsysteem toekomstbestendig? In dit artikel zetten we de verschillende laadopties uiteen, zodat u in de toekomst voldoende kennis heeft om weloverwogen te investeren in een laadsysteem.

Hoeveel laadpunten heeft u nodig?

Het bepalen van het aantal laadpunten die u nodig heeft, is van een aantal zaken afhankelijk. Het aantal elektrische voertuigen, het tempo waarmee de vloot elektrificeert en de intensiteit waarmee uw medewerkers hun voertuig gebruiken zijn allemaal van belang.

Allereerst kunt u kijken hoeveel elektrische auto’s u volgend jaar verwacht te hebben in uw wagenpark en hoeveel daarvan afhankelijk zijn van het opladen bij de bedrijfslocatie. Als een medewerker bijvoorbeeld thuis op kan laden, zal het voor hem of haar minder noodzakelijk zijn om te laden op de werklocatie. Hierdoor kunt u al beter inschatten hoeveel laadstations u op de korte termijn dient te plaatsen.

Vervolgens kunt u kijken naar de verdere toekomst met betrekking tot het elektrisch rijden. Hoeveel elektrische voertuigen verwacht u bijvoorbeeld over drie tot vijf jaar? Er zijn verschillende factoren waar u naar kunt kijken om deze vraag te beantwoorden:

  • U kunt kijken naar het leasetermijn van de voertuigen in uw vloot. Als er veel vervangingsmomenten aankomen is de kans groot dat dit elektrische voertuigen zullen worden.
  • Als u kijkt naar de ritprofielen van uw medewerkers, kunt u inschatten voor wie een elektrisch voertuig interessant is. Wanneer er veel kilometers worden gereden is elektrisch rijden al snel financieel aantrekkelijker.
  • Het is ook goed om te kijken naar restricties die steden gaan invoeren. Zo zijn er plannen om zero-emissie zones in te gaan voeren.
  • Tenslotte kunt u kijken naar de verwachte groei van uw bedrijf. Bij een sterk verwachte groei zullen ook meer voertuigen voor uw kantoor worden geparkeerd.

Als u tot de conclusie komt dat u de komende jaren een flinke toename in het aantal elektrische auto’s verwacht, is dit belangrijk te benoemen naar uw uitvoerders. Deze kunnen dan vast voorbereidend werk doen op toekomstige uitbreidingen. Denk aan het voorbereiden van de groepenkast en het ingraven van loze leidingen. Hier kunnen dan bij uitbreiding extra kabels doorheen worden getrokken.

Tenslotte is het van belang dat u de vertaalslag maakt van het aantal elektrische voertuigen naar het aantal laadpunten. Als u gegarandeerd wilt zijn dat elke elektrische auto kan laden, dient u één laadpunt per verwachte elektrische auto te plaatsen, echter kan de investering dan flink oplopen. Een elektrische auto is doorgaans binnen vier uur opgeladen. Dit betekent dat op een reguliere werkdag twee auto’s kunnen opladen op één laadpunt. Door het gebruik van de laadpunten online te monitoren kan er worden gewisseld van elektrische auto, wanneer deze voldoende is opgeladen. Dit kan uw bedrijf helpen optimaal gebruik te maken van de aangeschafte laadpunten.

Hoe snel moeten mijn laadpunten kunnen laden?

Om te bepalen hoe snel uw laadpunten moeten kunnen laden, kijken we eerst naar de verschillende mogelijkheden. Laadpalen kunnen worden verdeeld in DC laders (snelladers) en AC laders (normale laders). In dit stuk zullen wij enkel ingaan op de ‘normale’ laadpalen. De snelheid waarmee kan worden geladen varieert bij deze palen tussen de 3,7 en 22 kW. Deze snelheid wordt bepaald door het aantal fasen en de stroomsterkte (zie tabel 1)

 

Tabel 1 Laadvermogen afhankelijk van het aantal fasen en stroomsterkte

Aantal fasen: stroomsterkte 1 fase – 230V 3 fase  – 230V
16 Ampère 3,7 kW 11 kW
32 Ampère 7,4 kW 22 kW

 

De laadsnelheid is ook afhankelijk van de elektrische auto. Deze bepaalt namelijk hoeveel stroom kan worden ontvangen, dus als een laadpaal 22 kW kan leveren betekent dat nog niet dat er altijd 22 kW kan worden geladen. Zo kunnen de meeste elektrische voertuigen niet sneller laden dan 11 kW. Laat u daarom dus goed informeren over de laadsnelheid van de elektrische voertuigen die u wilt aanschaffen. Wanneer deze niet meer dan 11 kW kunnen laden, is het wellicht zonde om een laadpaal met 22 kW vermogen aan te schaffen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het vermogen, hoe duurder het laadsysteem.

Wil ik slim kunnen laden?

Slim laden kan een mooie oplossing zijn op het moment dat uw netaansluiting de laadvraag niet aankan. Met slim laden kan de laadsnelheid van de laadpalen namelijk worden aangepast. Dit wordt ook wel load balancing genoemd. In praktijk zijn er twee verschillende vormen van load balancing:

  • Dynamic load balancing is een manier van load balancing waarmee de beschikbare capaciteit van de aansluiting constant wordt gemonitord. Op het moment dat het pand veel stroom vraagt zal de laadsnelheid worden teruggeschroefd, zodat te allen tijde maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare stroom.
  • Static load balancing is een wat simpeler manier van het verdelen van de stroom. Per laadsysteem wordt vantevoren ingesteld hoeveel elektriciteit maximaal kan worden vrijgegeven door de laadpalen. Hierbij wordt dus niet constant gemonitord wat de beschikbare capaciteit is van het pand, maar kan wel een maximum laadvermogen worden ingesteld.

Als u veel laadpalen installeert kunt u met load balancing voorkomen dat de netaansluiting moet worden verzwaard. Dit kan u hoge kosten besparen. Daarom raden wij aan te onderzoeken in hoeverre load balancing een uitkomst zou kunnen bieden voor uw laadsysteem.

Samenvattend zijn er dus drie factoren van belang wanneer u wilt investeren in een laadsysteem. Ten eerste bedenkt u hoeveel laadpunten u momenteel en de komende jaren nodig zult hebben. Vervolgens kijkt u naar de gewenste laadsnelheid van uw laadpunten. Tenslotte is het belangrijk om te bepalen of bepaalde vormen van slim laden interessant kunnen zijn voor uw laadsysteem. Dit is grotendeels afhankelijk van uw netcapaciteit. Mocht u nog vragen hebben over de aanschaf van een laadsysteem, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten via het telefoonnummer 075-6158610 of e-mail naar aanvragen@devcon-eco.nl

Blijf op de hoogte en ontvang 2 x per jaar onze nieuwsbrief!

Uw aanmelding is gelukt!