Minister Wiebes van Economische zaken heeft in mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de SDE+ aanvragen van de voorjaarsronde van 2018. In de brief meldt de minister het volgende: ‘In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur) is er voor bijna 1,7 miljard euro aangevraagd voor met name grootschalige biomassaprojecten. In de tweede fase (tot en met 11 eurocent per kilowattuur) is het aangevraagd budget opgelopen tot in totaal 4,5 miljard euro. In deze fase zijn vooral zon-pv-aanvragen binnengekomen, die onder het geldende maximale basisbedrag van zon-pv hebben ingediend. In de derde en laatste fase tot en met 13 eurocent per kilowattuur is de budgetclaim opgelopen tot 5,3 miljard euro door met name zon-pv en tevens een aantal biomassaprojecten (voor minder dan 10 eurocent per kilowattuur).

Met dit nieuws is het zeer waarschijnlijk dat alle ingediende SDE+ projecten subsidie ontvangen conform aanvraag. Uiteraard onder voorbehoud dat de aanvragen conform de SDE+ voorwaarden zijn ingediend.

Devcon Ecosystems heeft in de afgelopen fase ruim 7.2 MWp ingediend voor zonne-energie projecten. Voor onze relaties gaan wij, bij beschikking van de subsidies, deze projecten in de realisatieperiode van de SDE+ uitvoeren.

Heeft uw bedrijf ook interesse in de SDE+ subsidie? En wilt u graag weten hoe de subsidie een zonne-energie systeem rendabel maakt? Neem dan contact op met Bart Koopmans 06-20723756 of bart@devcon-eco.nl voor een vrijblijvende afspraak. Aanstaande september/oktober verwacht men wederom een subsidieperiode voor de SDE+.

Blijf op de hoogte en ontvang 2 x per jaar onze nieuwsbrief!

Uw aanmelding is gelukt!