Het is zeer voordelig om in zonne-energie te investeren en het is ook eenvoudiger geworden. Vanaf 2017 mag u uw zonnepanelen -belastingtechnisch gezien- in vrijwel alle gevallen als roerend goed beschouwen en dat is goed nieuws.

Kort geleden is besloten dat voor de investeringsaftrek zonnepanelen roerende zaken zijn geworden. Zonnepanelen vallen dus niet meer onder de opstal van een onroerend goed. Dit besluit is voor eigenaren met panden, waarop panelen liggen, heel gunstig. Dit betekent dat u voortaan mag afschrijven op de investeringskosten. Niet alle zonnepanelen vallen onder deze nieuwe regel; geïntegreerde panelen, die tevens functioneren als dakbedekking, komen hier niet voor in aanmerking.

Zonnepanelen zakelijk of privé

Met de nieuwe regel is meer duidelijkheid ontstaan. Indien u zzp’er bent en u wilt zonnepanelen op uw privéwoning plaatsen; voorheen kreeg u te maken met de kwestie of deze panelen dan ook onderdeel van uw huis werden. Deze investering kwam dan niet voor aanmerking voor investerings- en afschrijvingsaftrek. Voor zzp’ers met zonnepanelen op privédak geldt nu dat minimaal 10% van de opgewekte energie zakelijk moet worden verbruikt. Afschrijving op de investeringskosten en de zgn. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van maximaal 28% is alleen mogelijk als de panelen op de zaak staan.

Daling EIA-aftrekpercentage

Het energie-investeringsaftrekpercentage bepaalt hoeveel u mag aftrekken van uw investering. Vanaf 1 januari 2017 is het percentage verlaagd van 58% naar 55,5%. Dit percentage zal nog verder dalen naar 55% en op 1 januari 2021 zal dit weer worden verhoogd met 0,5 procentpunt.

Ook als u niet in aanmerking komt voor een SDE+ subsidie is het voordelig om te investeren in een zonne-energie installatie. Door de combinatie van de fiscale regelingen EIA en KIA mag u nog steeds 83,5% van de investeringskosten van de winst aftrekken, naast de afschrijving op de investeringskosten.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van EIA vindt u hier:  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/faq

Blijf op de hoogte en ontvang 2 x per jaar onze nieuwsbrief!

Uw aanmelding is gelukt!